ماهان موزیک » ریمیکس جدید » دانلود ریمیکس منم عکساشو پاره کردم با صدای بچه

دانلود ریمیکس منم عکساشو پاره کردم با صدای بچه

رسانه ماهان موزیک تقدیم میکند با دانلود ریمیکس منم عکساشو پاره کردم با صدای بچه همراه متن آهنگ و پخش آنلاین

همینک با مراجعه به ادامه مطلب میتوانید ریمیکس شنیدنی و بسیار زیبا ی آهنگ منم عکساشو پاره کردم با صدای بچه

با کیفیت های اورجینال ۳۲۰ , ۱۲۸ و لینک مستقیم دانلود کنید

Download Remix Bache Akshash O Pareh Kardam

منم عکساشو پاره کردم با صدای بچه

ﻳﺎر ﻣﻦ ﺑﻰ وﻓﺎ ﺷﺪ و رﻓﺖ ﺳﻮی ﻳﮏ ﻳﺎر دﻳﮕﻪ
دل ﻣﻨﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺖ از ﭘﻰ دﻟﺪار دﻳﮕﻪ
ﮔﻔﺘﻤﺶ دل آﺧﺮش ﺟﺪا ﻣﻴﺸﻪ ز ﺳﻴﻨﻪ
🎼🎸🎼🎸
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ راﻫﻰ ﻧﺪاره ﺑﺨﻮاﻳﻰ ﻧﺨﻮاﻳﻰ ﻫﻤﻴﻨﻪ
ﻳﺎر ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﻳﻪ روز دﻳﺪم ﺷﺪه ﻏﺮﻳﺒﻪ
ﺧﻮاب ﻛﺴﻰ رو دﻳﺪه و ﺧﻮاب ﻣﻨﻮ ﻧﺪﻳﺪه
🎼🎸🎼🎸
ﮔﻔﺘﻢ ﻛﻪ ﻳﺎر ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﺷﻴﺸﻪ دﻟﻢ ﭼﻰ ﻣﻴﺸﻪ
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻨﮓ زده ﺑﻪ ﺷﻴﺸﻪ
ﻣﻨﻢ ﻋﻜﺴﺎﺷﻮ ﭘﺎره ﻛﺮدم
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺷﻮ ﭘﺎره ﻛﺮدم
🎼🎸🎼🎸
ﻓﻜﺮ ﻳﻪ ﭼﺎره ﻛﺮدم
ﻣﻨﻢ ﻋﻜﺴﺎﺷﻮ ﭘﺎره ﻛﺮدم
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺷﻮ ﭘﺎره ﻛﺮدم
ﻓﻜﺮ ﻳﻪ ﭼﺎره ﻛﺮدم
دﻓﻌﻪ آﺧﺮ ﻛﻪ رﻓﺘﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻨﻮ ﺷﻜﺴﺘﻪ
روی دل ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ درا رو ﺑﺴﺘﻪ
🎼🎸🎼🎸
دﻓﻌﻪ آﺧﺮ ﻛﻪ رﻓﺘﻪ ﻫﻴﭽﻰ ﺑﺮام ﻧﺬاﺷﺘﻪ
رو ﺻﺪ ﺗﺎ ﻗﻮل و ﭘﻴﻤﻮن رﻓﺘﻪ و ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﻣﻨﻢ ﻋﻜﺴﺎﺷﻮ ﭘﺎره ﻛﺮدم
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺷﻮ ﭘﺎره ﻛﺮدم
ﻓﻜﺮ ﻳﻪ ﭼﺎره ﻛﺮدم
ﻣﻨﻢ ﻋﻜﺴﺎﺷﻮ ﭘﺎره ﻛﺮدم
🎼🎸🎼🎸
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺷﻮ ﭘﺎره ﻛﺮدم
ﻓﻜﺮ ﻳﻪ ﭼﺎره ﻛﺮدم
ﻳﺎر ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﻳﻪ روز دﻳﺪم ﺷﺪه ﻏﺮﻳﺒﻪ
ﺧﻮاب ﻛﺴﻰ رو دﻳﺪه و ﺧﻮاب ﻣﻨﻮ ﻧﺪﻳﺪه
🎼🎸🎼🎸
ﮔﻔﺘﻢ ﻛﻪ ﻳﺎر ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﺷﻴﺸﻪ دﻟﻢ ﭼﻰ ﻣﻴﺸﻪ
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻨﮓ زده ﺑﻪ ﺷﻴﺸﻪ
ﻣﻨﻢ ﻋﻜﺴﺎﺷﻮ ﭘﺎره ﻛﺮدم
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺷﻮ ﭘﺎره ﻛﺮدم
ﻓﻜﺮ ﻳﻪ ﭼﺎره ﻛﺮدم
ﻣﻨﻢ ﻋﻜﺴﺎﺷﻮ ﭘﺎره ﻛﺮدم
🎼🎸🎼🎸
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺷﻮ ﭘﺎره ﻛﺮدم
ﻓﻜﺮ ﻳﻪ ﭼﺎره ﻛﺮدم
دﻓﻌﻪ آﺧﺮ ﻛﻪ رﻓﺘﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻨﻮ ﺷﻜﺴﺘﻪ
روی دل ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ درا رو ﺑﺴﺘﻪ
دﻓﻌﻪ آﺧﺮ ﻛﻪ رﻓﺘﻪ ﻫﻴﭽﻰ ﺑﺮام ﻧﺬاﺷﺘﻪ
رو ﺻﺪ ﺗﺎ ﻗﻮل و ﭘﻴﻤﻮن رﻓﺘﻪ و ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
🎼🎸🎼🎸
ﻣﻨﻢ ﻋﻜﺴﺎﺷﻮ ﭘﺎره ﻛﺮدم
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺷﻮ ﭘﺎره ﻛﺮدم
ﻓﻜﺮ ﻳﻪ ﭼﺎره ﻛﺮدم
ﻣﻨﻢ ﻋﻜﺴﺎﺷﻮ ﭘﺎره ﻛﺮدم
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺷﻮ ﭘﺎره ﻛﺮدم
ﻓﻜﺮ ﻳﻪ ﭼﺎره ﻛﺮدم
🎼🎸🎼🎸
ﻣﻨﻢ ﻋﻜﺴﺎﺷﻮ ﭘﺎره ﻛﺮدم
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺷﻮ ﭘﺎره ﻛﺮدم
ﻓﻜﺮ ﻳﻪ ﭼﺎره ﻛﺮدم
ﻣﻨﻢ ﻋﻜﺴﺎﺷﻮ ﭘﺎره ﻛﺮدم
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺷﻮ ﭘﺎره ﻛﺮدم
ﻓﻜﺮ ﻳﻪ ﭼﺎره ﻛﺮدم
🎼🎸🎼🎸
  »── mahanmusic  ──«

منم عکساشو پاره کردم با صدای بچه

5/5 - (1 امتیاز)
گوش کردن آنلاين موزيک
برچسب ها

نظرات کاربران

1 نظر
نوشتن اسم و ایمیل ضرورت ندارد و نظرها بعد از تایید مدیران منتشر می‌شود.

  • گیلدا 7 اردیبهشت 1403

    چچ