ماهان موزیک » آهنگ جدید » آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول محسن چاوشی

آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول محسن چاوشی

کد آهنگ پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول محسن چاوشی

تمام کدهای آوای انتظار همراه اول و آهنگ پیشواز ایرانسل جدید محسن چاوشی از سایت ماهان موزیک

All the Ahang Pishvaz Song Codes Mohsen Chavoshi

آهنگ پیشواز محسن چاوشی

آهنگ پیشواز و آوای انتظار ایرانسل و همراه اول محسن چاوشی


ایرانسلهمراه اول
نام آهنگکدنام آهنگکد
غدیر خون 1221717زاهد 197325
ظهر عطش221722زاهد 297326
کاشکی3311251باز آمد 197327
سنتوری:گوشیو بردار2211127باز آمد 297328
سنتوری:من با تو خوشم2211128من ندانستم 197329
سنتوری:رفیق من2211129من ندانستم 297330
سنتوری:تنهای بی سنگ صبور2211130قوم به حج رفته 197331
سنتوری زخم زبونات2211131قوم به حج رفته 297332
غدیر خون:هیئت عزاداران2211297راز 197333
ظهر عطش:هیئت عزاداران2211301راز 297334
امام رضا3312651گنجشک پریده 197296
خیانت 13312652گنجشک پریده 297316
خیانت 23312653بر سلطان 197317
من تا خوشم3312654بر سلطان 297318
من تا خوشم ریمیکس3312655چنگ 197319
متاسفم 13312656چنگ 297320
متاسفم 22212336قمار باز 197321
متاسفم 32212337قمار باز 297322
پاییز3312657عقل و خرد 197323
سنگ صبور 13312658عقل و خرد 297324
سنگ صبور 23312659تریاق 186691
تنها بودن 13312660تریاق 286692
تنها بودن 23312661تریاق 386693
ها 13312864تریاق 486694
ها 23312865متصل 186695
شب عیدی2211602متصل 286696
مثل گنجشک933131متصل 386697
زندگی باعشق2211803گلدون 190654
ظهر عشق55111134گلدون 290655
غدیر خون 255111133گلدون 390656
ساعت 22212083قند منی 197294
تو برف و بارونی2212084قند منی 297295
بگو شب بخوابه2212085شرمساری 186683
پشت صحنه2212165شرمساری 286684
لباس نو2212288شرمساری 386685
سال نو یعنی تو2212289شرمساری 486686
برقص آ2212303آخرین اتوبوس 186687
همسایه2212304آخرین اتوبوس 286688
چشمه ی طوسی2212305آخرین اتوبوس 386689
دوست داشتم 12212306آخرین اتوبوس 486690
دوست داشتم 22212307شیدایی 186671
نخل های بی سر 12212318شیدایی 286672
نخل های بی سر 22212319شیدایی 386673
دیوار بی در 12212320شیدایی 486674
دیوار بی در 22212321شاه مقصود 186675
بن بست2212322شاه مقصود 286676
ابرای پاییزی2212331شاه مقصود 386677
عروس من2212332شاه مقصود 486678
گل سر2212333شاه مقصود 586679
کم تحمل 12212334پریشان 186680
کم تحمل 22212335پریشان 286681
نفس بریده2212338پریشان386682
پرنده 12212339چنگیز 186661
پرنده 22212340چنگیز 286662
عشق من ایران من2212377چنگیز 386663
این بود زندگی2212378این کیست این 186665
فلسطین2212379این کیست این 286666
دوسم نداره55110981این کیست این 386667
دزیره55116889جنگ زده 186668
قهوه قجری55116890جنگ زده 286669
جز55116898جنگ زده 386670
تفنگ سر پر55116891ساعت 2585328
خواب 155116892تو برف و بارونی85329
پاروی بی قایق55116896بگو شب بخوابه85330
یک خونه ی کوچک55116893امیر بیگزند 186655
کلنجار55116897امیر بی گزند 286656
یوسف55116894امیر بی گزند 386657
وصیت55116895دل من 186658
خیانت2212522دل من 286659
مادر 12212565دل من 386660
مادر 22212566دیوار بی در 185228
مادر 32212567دیوار بی در 285227
مینا2212577نخلهای بی سر 185229
کجایی 12212645نخالهای بی سر 285230
کجایی 20011084دوست داشتم 185236
یادگار 12212647دوست داشتم 285237
یادگار 22212648چشمه طوسی85238
یادگار 32212649همسایه85239
خواب 22212650برقص آ85240
خواب 32212651سال نو یعنی تو85248
خواب 42212652لباس نو85249
شهرزاد 12212653پرنده 185218
شهرزاد 22212654پرنده 285219
شهرزاد 32212655نفس بریده85220
افسار 12212656کم تحمل 185221
افسار 22212657کم تحمل 285222
افسار 32212658گل سر85223
ماه پیشونی 12212675عروس من85224
ماه پیشونی 22212676ابرای پاییزی85225
ماه پیشونی 32212677بن بست85226
ریمیکس شهرزاد 12212678ماه پیشونی 185159
ریمیکس شهرزاد 22212679ماه پیشونی 285160
خداحافظی تلخ 12212680ماه پیشونی 385161
خداحافظی تلخ 22212681خداحافظی تلخ 185200
خداحافظی تلخ 32212682خداحافظی تلخ 285201
امیر بی گزند 12212727مینا85168
امیر بی گزند 22212728مادر 185175
امیر بی گزند 32212729مادر 285176
دل من 12212730مادر 385177
دل من 22212731فلسطین85205
دل من 32212732این بود زندگی85206
چنگیز 12212733افسار 181226
چنگیز 22212734افسار 281227
چنگیز 32212735افسار 381228
چنگیز 42212736به رسم یادگار 182000
این کیست این 12212737به رسم یادگار 282001
این کیست این 22212738به رسم یادگار 382002
ای کیست این 32212739کجایی 182003
جنگ زده 12212740کجایی 282004
جنگ زده 22212741کجایی 382005
جنگ زده 32212742من با تو خوشم 133287
شیدایی 12212743من با تو خوشم 233283
شیدایی 22212744کاشکی34842
شیدایی 32212745ظهر عشق53933
شیدایی 42212746غدیر خون53938
شاه مقصود 12212747دوسم نداره 166687
شاه مقصود 22212748دوسم نداره 266688
شاه مقصود 32212749عشق من ایران77975
شاه مقصود 42212750شهرزاد 181171
شاه مقصود 52212751شهرزاد 281172
پریشان 12212752شهرزاد 381173
پریشان 22212753شیر مردا 132569
پریشان 32212754شیر مردا 232570
شرمساری 12212756شیر مردا 331285
شرمساری 22212757ها 32895
شرمساری 32212758سنگ صبور 33280
آخرین اتوبوس 12212759تنها 33281
آخرین اتوبوس 22212760خیانت 33282
آخرین اتوبوس 32212761کلاغ33284
آخرین اتوبوس42212762پاییز33285
تریاق 12212763متاسفم33286
تریاق 22212764نگار 132559
تریاق 32212765نگار 232560
تریاق 42212766نگار 332561
متصل 12212767نگار 431283
متصل 22212768رمیدم 132562
متصل 32212769رمیدم 232563
گلدون 12212802رمیدم 332564
گلدون 22212803رمیدم 431282
گلدون 32212804ستمگر 132565
در آستانه پیری 150310ستمگر 232566
در آستانه پیری 250311ستمگر 332567
در آستانه پیری 350312ستمگر 432568
در آستانه پیری 450313ستمگر 531284
در آستانه پیری 550339غلط کردم 132549
ببر به نام خداوندت 150314غلط کردم 232550
ببر به نام خداوندت 250315غلط کردم 232551
ببر به نام خداوندت 350316قراضه چین 132552
ببر به نام خداوندت 450317قراضه چین 232553
ببر به نام خداوندت 550318قراضه چین 331287
ای ماه مهر 150319کو به کو 132554
ای ماه مهر 250320کو به کو 232555
ای ماه مهر 350321کو به کو 332556
ای ماه مهر 450322کو به کو 431281
ای ماه مهر 550323من خودم آن سیزدهم 132557
ای ماه مهر 650324من خودم آن سیزدهم 232558
ای ماه مهر 750325من خودم آن سیزدهم 331286
همراه خاک آره 150326بهرام گور 131288
همراه خاک آره 250327بهرام گور 232544
همراه خاک آره 350328بهرام گور 332545
همراه خاک آره 450329بهرام گور بی کلام 132546
همراه خاک آره 550330بهرام گور بی کلام 232547
جهان فاسد مردم را 150331بهرام گور بی کلام 332548
جهان فاسد مردم را 250332دلتنگی 1 30955
جهان فاسد مردم را 350333دلتنگی 2 30956
لطفا به بند اول سبابه ات بگو 150334دلتنگی 330334
لطفا به بند اول سبابه ات بگو 250335بغض 130330
لطفا به بند اول سبابه ات بگو 350336بغض 230331
لطفا به بند اول سبابه ات بگو 450337بغض بی کلام30957
لطفا به بند اول سبابه ات بگو 550338عصا 130958
قند منی 133115000عصا 230959
قند منی 233115001به یادت میمونم30960
قند منی 333115025غلط کردم غلط31280
گنجشک پریده 133115002خاکستر 130945
گنجشک پریده 233115003خاکستر 230946
گنجشک پریده 333115026ناز بی کلام30947
گنجشک پریده 433115027ناز 130948
بر سلطان 133115004ناز 230949
بر سلطان 233115005ناز 330950
بر سلطان 333115028تو که نیستی 130951
بر سلطان 433115029تو که نیستی 230952
چنگ 133115006تو که نیستی 330953
چنگ 233115007تو که نیستی 430954
چنگ 333115030تبریک بی کلام30935
قمار باز 133115008تبریک 130335
قمار باز 233115009تریک 230936
قمار باز 333115031تبریک 330937
قمار باز 433115032چرا 130938
عقل و خرد 133115010چرا 230332
عقل و خرد 233115011قله خوشبختی 130939
زاهد 133115012قله خوشبختی 230940
زاهد 233115013قله خوشبختی 330941
زاهد 333115033هفته های تلخ من 130942
باز آمد 133115014هفته های تلخ من 230943
باز آمد 233115015هفته های تلخ من 330944
من ندانستم 133115016زیبایی30888
من ندانستم 233115017بادبادک های رنگی30889
من ندانستم 333115034کافه های شلوغ30890
قوم به حج رفته 133115018دلم تنهاست30891
قوم به حج رفته 233115019یه شاخه نیلوفر 130929
قوم به حج رفته 333115035یه شاخه نیلوفر 230930
راز 133115020یه شاخه نیلوفر 330931
راز 233115021یه شاخه نیلوفر بیکلام30932
اسیر3311010کجاست بگو بی کلام30933
بازار خرمشهر 13311011کجاست بگو 130934
بازار خرمشهر 23311012کجاست بگو 230333
بخون امشب3311013تبریک30335
چهاردیواری3311014چمدون30881
دریاچه مرده3311015پروانه ها30882
دل شوره3311016غیر معمولی30883
دور آخر3311017بوف کور30884
حراج3311018غم و شادی30885
خنده3311019حریص30886
کی بهت خندید3311020پرنده غمگین30887
لولای شکسته3311021انگشت سبابه 124948
ژاکت3311022انگشت سبابه 224949
بادبادک های رنگی55111002انگشت سبابه 224950
بوف کور 155111034انگشت سبابه 324951
بوف کور 255111008انگشت سبابه 524952
چمدون 155110995اسیری30191
چمدون 255111015دریاچه مرده30217
چمدون 355111028حراج30218
دلم تنهاست55110969دل شوره 130222
غم و شادی 155111124دل شوره 230223
غم و شادی 255111016بازار خرمشهر30224
غم و شادی 355111018همراه خاک آره 124940
غیر معمولی 155110957همراه خاک آره 224941
غیر معمولی 255110990همراه خاک آره 324942
حریص 155111123همراه خاک آره 424943
حریص 255111122همراه خاک آره 524944
کافه های شلوغ 155111024جهان فاسد مردم را 124945
کافه های شلوغ 255111036جهان فاسد مردم را 224946
پرنده غمگین 155110949جهان فاسد مردم را 324947
پرنده غمگین 255110994در آستانه پیری 124924
پروانه ها 155111119در آستانه پیری 224925
پروانه ها 2 55110986در آستانه پیری 324926
زیبایی 1 55111121در آستانه پیری 424927
زیبایی 2 55111120در آستانه پیری 524928
مردم آزار55116870ابراهیم 124929
جوابم نکن 155116871ابراهیم 224930
جوابم نکن 255116872ابراهیم 324931
خوان هفتصد55116879ابراهیم 424932
با من بمان55116880ای ماه مهر 124933
خواب بعد از ظهر55116878ای ماه مهر 224934
بگو مگو55116873ای ماه مهر 324935
قطار55116874ای ماه مهر 424936
پرچم سفید55116875ای ماه مهر 524937
تقاص55116876ای ماه مهر 624938
هر  روز پاییزه55116877ای ماه مهر 724939
واسه آبروی مردمت بجنگ2211950
غرور تو2211951

کاملترین مرجع آوای انتظار و آهنگ پیشواز ایرانسل محسن چاوشی


روش فعال سازی ایرانسل:

۱- از طریق پیام کوتاه :

برای فعالسازی کد را در یک پیام کوتاه به ۷۵۷۵ ارسال کنید.

۲- کدهای دستوری (USSD) :

برای فعالسازی کد دستوری #۱*۸*۷۷۷* (ستاره ۷۷۷ ستاره ۸ ستاره ۱ مربع) را شماره‌گیری کنید.

۳- از طریق اینترنت :

به لینک آهنگ پیشواز در vitrin.irancell.ir بروید و در منوی “آهنگ های من” ، از میان گزینه های “غیر فعالسازی موقت/فعالسازی مجدد” ، گزینه “فعالسازی” را انتخاب کنید.

روش فعال سازی همراه اول:

۱-روش پیامک

فعالسازی:ارسال کد آوا به شماره ۸۹۸۹

۲-روش تلفن گویا

تماس با شماره ۹۹۹۰ از طریق گوشی تلفن همراه، فشردن کلید ۲، سپس ۲، سپس ۱، سپس ۲، سپس ۲، سپس ۱ و سپس وارد کردن کد آوای انتظار مورد نظر و کلید مربع

۳-روش کد دستوری

شماره گیری و ارسال

*۱۰*۲۲۱*کد آهنگ#

آهنگ پیشواز محسن چاوشی

4.2/5 - (28 امتیاز)
گوش کردن آنلاين موزيک

نظرات کاربران

29 نظر
نوشتن اسم و ایمیل ضرورت ندارد و نظرها بعد از تایید مدیران منتشر می‌شود.

 • اب احمدی ایذه بختیاری 20 خرداد 1403

  آقا تنه خدا ملکاهه چاوونه بنین

 • ناشناس 20 خرداد 1403

  آقا تنه خدا ملکاهه چاوونه بنین

 • ناشناس 20 دی 1402

  سلام و عرض ادب،اگر امکانش هست حداقل دلیل اینکه آهنگ ملکا جناب چاوشی برای پیشواز انتخاب نشده رو پاسخ بدین و این همه دوستان سوال پرسیدن دریغ از یک جواب

 • سورنا 30 فروردین 1402

  اگر نظرات برای شما مهم بودن یک مقدار تلاش به خرج میدادین و آهنگ ملکا ذکر تو گویم با صدای جناب چاووشی رو برای پیشواز در دسترس قرار میدادین ،

 • ناشناس 29 فروردین 1402

  سلام اهنگ ملکا چاوشی چند لطفا بزارینش

 • ناشناس 28 فروردین 1402

  ببخشید دلیل اینکه کد پیشواز ملکا از محسن چاووشی رو قرار نمیدید چیه ؟

 • ناشناس 18 فروردین 1402

  لطفا کد پیشواز ملکا همراه اول را هم اضافه کنید ممنونم

 • ناشناس 16 فروردین 1402

  آهنگ چاوشی بازار خرمشهر

 • آرش 15 فروردین 1402

  سلام . لطفا آهنگ ملکا از چاوشی رو به لیست اضافه کنید . ممنون

 • محمدرضا 10 دی 1401

  این ملکا چرا پیشواز نداره؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 • ناشناس 26 آذر 1401

  آقا پیشواز سال بی بهار رو میخام هیچ سایتی نزاشته اونو😐

 • ناشناس 25 آذر 1401

  سلام.عمو زنجیر باف،پیشواز نداره؟همراه اول

 • ssmiiiii 18 آذر 1401

  اک ناوزکتان بوریه هی باش

 • ناشناس 15 آذر 1401

  به من دوست داشتم همشونو بگیرم همشون عالی و دوست داشتنی هستند خداوکیلی عالیه

 • ناشناس 29 آبان 1401

  سلام،لطفا تیکه بیت ملکارو کدشوبزارید،سپاس

 • فاطمه 19 آبان 1401

  پیشواز باب دلمی از چاووشی میخام هر کی داره بزاره لطفا

 • ناشناس 3 آبان 1401

  سلم کد پیشواز ملکا رو پیدا‌کردین

 • ناشناس 25 مهر 1401

  چرا کد پیشواز غلط کردم نوحه میشه؟

 • ناشناس 19 خرداد 1401

  لطفا کد اهنگ ملکا محسن چاووش را بگذارید

 • ماهان در پاسخ به ناشناس 13 اردیبهشت 1401

  سلام اگه پیدا کنیم قرار میدیدم

 • ناشناس 13 اردیبهشت 1401

  سلام .لطفاً کد ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی وخدایی جناب چاوشی لطف کنید ممنون ارادتمند

 • ملکا 30 فروردین 1401

  لطفا کد پیشواز ایرانسل آهنگ ملکا از محسن چاوشی را بزارید.

 • مهدی 27 فروردین 1401

  چرا کد ملکا ذکر تو گویم چاوشی نیست هرجا می‌گردم

 • ناشناس 20 فروردین 1401

  لطفا خواهشا اهنگ پیشواز ملکا همراه اول چاووشی و بزارید سپاس

 • ناشناس 2 اسفند 1400

  سلام لطفا کد آهنگ پیشواز بیست هزار آرزو از محسن چاوشی رو بزارین همراه اول

 • ناشناس 29 بهمن 1400

  باسلام لطفاآهنگ پیشوازعلی علی رابذارید.

 • ناشناس 19 بهمن 1400

  کداهنگ ملکا چاوشی روبزارین

 • حسین باغبان 7 تیر 1400

  سلام لطفا کد آوای انتظار آهنگ ملکا محسن چاوشی راهم بگذاریدممنون

 • برکه 26 تیر 1399

  ببخشید چطور میشه تایم آهنگ پیشوازه سنگ صبور رو بیشتر کرد حداقل تا نصفه