گروه موسیقی

طرفداران موزیک!

هنر به عنوان یکی از وسایل اولیه سازگاری بشر در خدمت نیاز های کمال جویی و زیبا طلبی و از طرف دیگر ، آرام بخش ناراحتی ها و سختی های زندگی او بوده است. موسیقی شکلی از هنر است که احساس عاطفه، ادراک و شناخت انسان را بدون نیاز به تکلم و زبان منتقل می کند. کاربرد موسیقی برای درک زیبایی و سلامت زندگی اجتناب ناپذیر است، ادیان و نژاد ها بی شمارند ، امّا زبان و روح یکی است، زبان عشق. موسیقی نوعی زبان عشق است.


خواننده:

محمدرضا نصرالهی


ماهان موزیک

آهنگ ساز:

سعید تاجیک


ماهان موزیک

ترانه سرا:

میثاق راد


ماهان موزیک

آهنگ ها

ماهان موزیک

ماهان

محمدرضا نصرالهی

ماهان موزیک

آروم آروم

محمدرضا نصرالهی

ماهان موزیک

برو

محمدرضا نصرالهی

ماهان موزیک

آغوش

محمدرضا نصرالهی

تماس با ما

ما به طرفداران خود عشق می ورزیم!

یادداشت بگذارید.

ایران ،تهران

تلفن:0098

ایمیل: mail@mail.comمارادرشبکه های اجتماعی دنبال کنید